dr Iwona Przybylska-Rybczyńska

specjalista chorób oczu
dr Iwona Przybylska-Rybczyńska

Choroby narządu wzroku mogą przebiegać podstępnie, prowadząc do trwałego uszkodzenia a nawet całkowitej utraty widzenia. Wczesna diagnostyka i badania profilaktyczne mogą ustrzec przed rozwojem choroby, dlatego ważne jest okresowe badanie okulistyczne w każdej grupie wiekowej.